Wednesday, June 16, 2010

Iklan IKS

Tonton Disini

Kegiatan Industri Kecil dan Sederhana

1. Industri Berasaskan Sumber
-Terdapat IKS yang wujud disebabkan oleh bahan mentah yang terdapat di kawasan tertentu.
- Contohnya :
Di kawasan yang terdapat tanah liat, IKS menghasilkan keluaran seperti labu air, pasu ,buyung
dan lain-lain.
Rajah 1 :Contoh produk yang dihasilkan dari sumber


2. Industri Berasaskan Logam
- IKS ini menggunakan logam seperti besi, perak dan embaga untuk mengeluarkan nat, skru, paku,
bingkai mesin dan alat ganti jentera serta komponen mesin.

Ciri -Ciri Industri Kecil dan Sederhana

1) Jenis keluaran :
- Keluaran IKS tidak memerlukan thap teknologi yang tinggi, mesin yang
canggih dn pekerja yang berkemahiran tinggi.

- Kebanyakan keluaran IKS terdiri daripada dua jenis :
a) Barang pengguna untuk memenuhi keperluan ha
rian :
Cth : Industri makanan,

Industri tekstil
Industri perabot
Industri kraf tangan

Industri plastik


Rajah 1 : Contoh keluaran IKS barang keperluan pengguna


b) Barang berupa alat gantian untuk menyokong industri besar.
Cth : Kusyen,kereta, nat, skru, rim tayar.Rajah 2 : Contoh barang keluaran berupa alat gantian


2) Organisasi

- Organisasi IKS lebih mudah, berskala kecil, kurang birokratik dan kurang formal berbanding
dengan industri besar.
- Pengkhususan tidak dapat diamal sepenuhnya.
- Organisasinya terdiri daripada ahli keluarga atau saudara mara.

3) Modal
- Kebanyakan IKS terdiri daripada syarikat sendirian berhad, perkongsian atau milikan tunggal
yang bermodal kecil dan sederhana biasanya tidak melebihi RM 2.5 juta.
- Penggunaan aset adalah rendah berbanding firma yan besar.

4) Lokasi
- IKS lazimnya terletak di lot kawasan perindustrian yang berharga yang lebih murah dan juga
berhampi
ran dengan bandar,desa, rumah kediaman sendiri atau di pinggir bandar.Rajah 3 : Contoh lokasi IKS


5)
Ciri umum pekerja
- Pekerja IKS mempunyai pendidikan formal yang rendah,berkelayakan rendah dan kurang
bertauliah.
- Bayaran gaji adalah lebih rendah.
- Bilangan pekerja sepenuh masa tidak melebihi 150 orang.
- Kadar peralihan pekerja lebih tinggi. Ini kerana bayaran gaji dibayar lebih rendah.

6) Teknologi Pengeluaran
- Tahap teknologi pengeluaran IKS adalah rendah, berbentuk inrensif buruh, dan kurang
menggunakan mesin serta kurang menggunakan mesin serta kurang mengamalkan automasi.